Prenumerera på våra RSS-flöden

Genom verktyget RSS kan du prenumerera på aktuella händelser i prövningen om ett slutförvarssystem samt nyheter inom kärnavfallsfrågan från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG:s hemsida. 

På MKG:s hemsida kan du använda dig av RSS för att få de senaste nyheterna utan att aktivt besöka sidan. Genom RSS:en får du en sammanfattad text på nyheten samt en länk till hela nyheten på MKG:s hemsida.

För att prenumerera på och läsa MKG:s RSS behöver du ett program som kan visa RSS. När du klickar på RSS-symbolen kommer ditt RSS-program att ge dig information om hur du gör för att prenumerera på ett RSS-flöde.

På MKG:s hemsida finns två RSS-flöden:

Nyheter

På MKG:s första sida finns det till höger en lista med MKG:s alla nyheter där du kan ta dig vidare och följa nyheter flera år bakåt. Dessa nyheter tar upp frågor som rör arbetet med ett slutförvar för det använda kärnbränslet. Nyheterna innehåller bl.a. information från genomförda möten, aktuella sakfrågor och de händelser som rör prövningsprocessen av slutförvarsansökan.

Direktlänk till RSS Nyheter >>

 

Aktuellt i prövningen

Om du endast är intresserad av att få nyheter om de händelser som rör prövningsprocessen av slutförvarsansökan kan du prenumerera på denna RSS.

Direktllänk till RSS Aktuella händelser i prövningen >>

 

MKG skickar även ut nyhetsbrev 3-4 gånger per år med artiklar om de senaste nyheterna. Du kan anmäla dig till MKG:s nyhetsbrev från den nedre delen av hemsidans startsida >>

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen och kompletterat den 27 januari 2023. Kärnavfallsbolaget SKB har valt att i första hand prioritera bolagets andra pågående mål hos domstol och myndighet (Clab och SFR 2). Bolaget har fått anstånd till den 30 juni 2023 med att skicka in ett underlag till mark- och miljödomstolens prövning av tillståndet med villkor.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev