MKGs nyhetsbrev

Publicerad den i kategorin MKGs nyhetsbrev
Nyhetsbrev 5/2022 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil. MKG:s Nyhetsbrev 5-2022 >>
Publicerad den i kategorin MKGs nyhetsbrev
Nyhetsbrev 4/2022 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil. MKG:s Nyhetsbrev 4-2022 >>
Publicerad den i kategorin MKGs nyhetsbrev
Nyhetsbrev 3/2022 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil. MKG:s Nyhetsbrev 3-2022 >>
Publicerad den i kategorin MKGs nyhetsbrev
Nyhetsbrev 2/2022 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.  MKG:s Nyhetsbrev 2-2022 >>
Publicerad den i kategorin MKGs nyhetsbrev
Nyhetsbrev 1/2022 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.  MKG:s Nyhetsbrev 1-2022 >>
Publicerad den i kategorin MKGs nyhetsbrev
Nyhetsbrev 3/2021 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil. MKG:s nyhetsbrev 3/2021 >>
Publicerad den i kategorin MKGs nyhetsbrev
Nyhetsbrev 2/2021 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.
Publicerad den i kategorin MKGs nyhetsbrev
Nyhetsbrev 1/2021 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.
Publicerad den i kategorin MKGs nyhetsbrev
Nyhetsbrev 3/2020 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.
Publicerad den i kategorin MKGs nyhetsbrev
Nyhetsbrev 2/2020 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.
Publicerad den i kategorin MKGs nyhetsbrev
Nyhetsbrev 1/2020 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.
Publicerad den i kategorin MKGs nyhetsbrev
Nyhetsbrev 2/2019 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.
Publicerad den i kategorin MKGs nyhetsbrev
Nyhetsbrev 1/2019 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.
Publicerad den i kategorin MKGs nyhetsbrev
Nyhetsbrev 3/2018 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.
Publicerad den i kategorin MKGs nyhetsbrev
Nyhetsbrev 2/2018 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.
Publicerad den i kategorin MKGs nyhetsbrev
Nyhetsbrev 1/2018 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.
Publicerad den i kategorin MKGs nyhetsbrev
Nyhetsbrev 2/2017 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.
Publicerad den i kategorin MKGs nyhetsbrev
Nyhetsbrev 1/2017 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.
Publicerad den i kategorin MKGs nyhetsbrev
Nyhetsbrev 3/2016 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.
Publicerad den i kategorin MKGs nyhetsbrev
Nyhetsbrev 2/2016 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen och kompletterat den 27 januari 2023. Kärnavfallsbolaget SKB har valt att i första hand prioritera bolagets andra pågående mål hos domstol och myndighet (Clab och SFR 2). Bolaget har fått anstånd till den 30 juni 2023 med att skicka in ett underlag till mark- och miljödomstolens prövning av tillståndet med villkor.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev