SSM publicerar sin projektplan för tillståndsprövningen

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har gett ut dokumentet ”Plan för projektet Tillståndsprövning för använt kärnbränsle (TPP)”. Dokumentet är en beskrivning av myndighetens plan för arbetet med att granska kärnkraftsbolagens kärnavfallsbolags, SKBs, ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. I rapporten har SSM beskrivit hur myndigheten valt att organisera och bemanna projektet, vilket regelverk som ligger till grund för projektets beredning av ärendena, hur projektförloppet ser ut och hur den interna och externa kommunikationen ska ske.

Strålsäkerhetsmyndighetens, SSMs, uppdrag är att bereda de två tillståndsärendena (ansökan om ett slutförvar och inkapslingsanläggning enligt kärntekniklagen) och ett remissärende från Miljödomstolen (ansökan om ett slutförvar enligt miljöbalken). Efter en omfattande granskning kommer SSM att presentera två yttranden till regeringen och ett yttrande till miljödomstolen tillsammans med granskningsrapporter.

Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, plan finns att ladda ner nedan. Dokumentet kommer att uppdateras regelbundet och den aktuella versionen kommer att finnas på SSM:s hemsida, se nedan.

 

Länkar:

SSMs plan för projektet Tillståndsprövning av slutförvar för använt kärnbränsle, 110315 >>

Om myndighetens granskningsorganisation på SSM:s hemsida där den aktuella planen för projektet finns för nedladdning >>

Länk till MKG:s portal för information om prövning av ansökan >>