SSM höll informationsmöte om granskningen av slutförvarsansökan

Strålskyddsmyndigheten, SSM, anordnade den 22 september ett informationsmöte om myndighetens prövning av kraftindustrins kärnavfallsbolags, SKB:s, ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle enligt kärntekniklagen. Inbjudna till mötet var de remissinstanser som fått myndighetens remiss men önskemål om synpunkter på kompletteringsbehov av slutförvarsansökan.

Strålsäkerhetsmyndigheten befinner sig nu i den inledande sakgranskningsfasen av slutförvarsansökan, som kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, skickade in den 16 mars 2011. Denna fas innebär att myndigheten ser över ansökans underlag och identifierar kompletteringsbehov och granskningsfrågor. Myndigheten skickade den 15 juni ut en remiss med ett önskemål om synpunkter på ansökans kvalitet, dvs. kompletteringsbehov. Fram till och med 1 juni 2012 kan remissvar skickas in.

Eva Simic, projektledare för myndighetens granskningsarbete och Björn Dverstorp, delprojektledare för granskningen av den långsiktiga strålsäkerheten, gjorde presentationer på mötet och beskrev hur myndighetens fortsatta arbete inom prövningen och hur remissinstansernas synpunkter ska tas tillvara. Med på mötet för att svara på frågor fanns även Josefin Päiviö Jonsson, projektchef, samt Anders Wiebert, delprojektledare för granskningen av hela slutförvarssystemet. 

Nedan hittar du presentationerna från informationsmötet. Du kan också läsa mer om granskningsprocessen på MKG:s nya portal ”Om Slutförvarsansökan” >>

  

Länkar:

SSM:s inbjudan till informationsmötet, 110622 >>

SSM:s presentation ”Strålsäkerhetsmyndighetens Tillståndsprövning av slutförvarssystemet för använt kärnbränsle” av Eva Simic, 110922 >>

SSM:s presentation ”Granskning av långsiktig strålsäkerhet och behov av expertstöd” av Björn Dverstorp, 110922 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM skickat ut ansökan om slutförvar på remiss, 110615 >>

Läs mer om granskningen av slutförvarsansökan på MKG:s nya portal >>