SSM har skickat ut ansökan om slutförvar på remiss

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM har skickat ut ansökan om ett slutförvar på remiss. Fram till och med 1 juni 2012 kan remissvar skickas in. Syftet med remissen är att få synpunkter från remissinstanser på kvaliteten på ansökningsunderlaget, dvs vilka kompletteringar som behövs.

Ansökan om ett slutförvar inkom till myndigheten den 16 mars 2011 och den 31 maj avslutade SSM sin inledande bedömning av ansökan. Myndigheten bedömde att uppgifter och dokument som var nödvändiga för granskning fanns i ansökan och därför har de nu gått in i nästa fas, den inledande sakgranskningen.

Ansökan om inkapslingsanläggningen, Clink, i Oskarshamn kommer att skickas ut på remiss under tidig höst.

 

Länkar:

Nationell remiss av SKB:s slutförvarsansökan >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM har avslutat den inledande bedömningen av slutförvarsansökan, 110531 >>

Länk till MKG:s portal för information om prövning av ansökan där granskningsarbetet kan följas >>

 Uppdatering
Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM skickat ut ansökan för inkapslingsanläggningen i slutförvarssystemet på remiss, 111101 >>