SSM har avslutat den inledande bedömningen av slutförvarsansökan

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har efter en inledande bedömning av slutförvarsansökan skrivit till kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB och meddelat att de startat den inledande sakgranskningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. 

På ett möte den 27 maj beslutade styrgruppen för myndighetens projekt för prövning av slutförvarsansökan att ”ansökansunderlaget på ett övergripande plan innehåller de uppgifter och dokument som myndigheten behöver för att det ska vara meningsfullt att inleda sakgranskningen och därmed prövningen av ansökan”. Den 31 maj meddelade myndigheten kärnavfallsbolaget detta i ett brev. I brevet begär SSM att kärnavfallsbolaget innan den 1 september 2011 ska komplettera ansökan med ett antal referenser samt översätta säkerhetsredovisningen, SR-Site, till svenska.

Under den inledande sakgranskningen ska myndigheten begära in de kompletteringar som behövs från kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB innan ansökan kan kungöras och sen djupare sakgranskningen kan påbörjas.

Myndigheten har meddelat att ansökan innan sommaren kommer att skickas ut på bred nationell remiss till andra myndigheter, högskolor, berörda kommuner och miljöorganisationer, m fl.

 

Länkar:

SSM:s inledande bedömning skickad till SKB, 110527 >>

Nyhet på SSM:s hemsida om att sakgranskningen startat, 110531 >>

Uppdatering: Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB skickar kompletteringar till myndigheten, 110614 >>

Länk till MKG:s portal för information om prövning av ansökan >>