SKB ställer sig bakom SSM:s och domstolens yttranden om SFR 2

Regeringen tog under hösten 2019 emot yttranden från Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, om ansökan om ett nytt förvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, vid befintliga förvaret SFR. Båda instanser rådde regeringen att säga ja till ansökan och SSM föreslog tillståndsvillkor. Regeringen gav sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, möjlighet att skicka in sina synpunkter på SSM:s och domstolens yttranden. SKB svarar att de vidhåller sin ansökan och ställer sig bakom de bedömningar som domstolen gör, samt accepterar de tillståndsvillkor som SSM föreslagit.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt prövade under 2014-2019 ansökningarna om ett nytt förvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, vid befintliga förvaret SFR, enligt kärntekniklagen respektive miljöbalken. SSM skickade in ett yttrande till regeringen redan den 22 oktober 2019 i vilket myndigheten tillstyrkte ansökan och föreslog villkor. Domstolen skickade efter huvudförhandlingen i höstas in sitt yttrande den 13 november 2019 och tillstyrkte även de ansökan. Regeringen skickade vidare yttrandena den 11 maj 2020 till kärnavfallsbolaget SKB, som den 27 maj svarade att de ställer sig bakom domstolens bedömningar samt accepterar de tillståndsvillkor SSM föreslagit. SKB hemställer att regeringen, efter att ha inhämtat yttrande enligt miljöbalken från kommunfullmäktige i Östhammars kommun, meddelar beslut om tillåtlighet.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, med medlemsorganisationer deltog under prövningen och huvudförhandlingen av ansökan. Föreningarna anser att utspädning i Östersjön som säkerhetsprincip inte motsvarar bästa möjliga teknik. Föreningarnas kvarstående åsikter om förvaret finns att läsa, se länk nedan.

 

Länkar:

SKB:s yttrande enligt miljöbalken, 200519 >>

SKB:s yttrande enligt kärntekniklagen, 200519 >>

Nyhet om att regeringen ger SKB möjlighet att yttra sig över SSM:s och domstolens yttranden om SFR 2, 200511 >>

Nyhet om att mark- och miljödomstolen yttrar sig till regeringen om SFR, 191113 >>

Nyhet om att Strålsäkerhetsmyndigheten yttrar sig till regeringen om SFR, 191022 >>

Det här tycker Naturskyddsföreningen och MKG >>

Mer om SFR-prövningen på MKG:s hemsida >>