SKB skickar inte de detaljinriktade kompletteringarna till domstolen

Efter mötet mellan Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, skickade domstolen en skrivelse till kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB. Domstolen frågade om samma kompletteringar som i granskningen av ansökningarna om ett slutförvar för använt kärnbränsle enligt kärntekniklagen skickas till SSM också kommer att skickas in till domstolen inom prövningen enligt miljöbalken. Nu har SKB svarat att de avser att skicka kompletteringar rörande säkerhetsanalysen, SR-Site endast till SSM.

SKB skriver i sitt svar till domstolen: ”Motivet för detta är att prövningen i mark- och miljödomstolen av frågor om strålskydd och kärnsäkerhet enligt SKB:s synsätt ska ske på en mer övergripande nivå medan SSM bör pröva den mer detaljinriktade regleringen.”

Du kan ladda ner och läsa domstolens skrivelse och SKB:s svar nedan.

 

Länkar:

Domstolens brev med förfrågan till SKB, 111118 >>

SKBs svar på domstolens brev, 111208 >>

Nyhet om mötet mellan domstolen och myndigheten 111116 >>