SKB har kompletterat sin ansökan med översättningar av säkerhetsanalysen och miljökonsekvensbeskrivningen

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har nu kompletterat sin ansökan om ett slutförvarssystem med översättningar. Dokumenten som översatts är säkerhetsanalysen SR-Site till svenska och miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, till engelska. SR-Site måste finnas på svenska för att ansökan ska vara komplett hos Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten har begärt MKB:n på engelska för att underlätta den internationella granskningen.

Efter den inledande bedömningen som Strålsäkerhetsmyndigheten gjort på ansökan om ett slutförvar enligt kärntekniklagen fick sökande, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB kompletteringskrav. Ett av kraven var att översätta säkerhetsanalysen SR-Site, som lämnats in på engelska, till svenska. Detta är även en förutsättning för att ansökan till Mark- och miljödomstolen ska vara komplett. För att underlätta den internationella granskning av bolagets ansökan som myndigheten hanterar har även miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, översatts från svenska till engelska. Du kan ladda ner översättningarna nedan.

 

Länkar:

Säkerhetsanalysen på svenska

SR-Site del I >> (13 MB)
SR-Site del II >> (29 MB)
SR-Site del III >> (15 MB) 

Miljökonsekvensbeskrivningen på engelska

Environmental Impact Statement, march 2011 >> (38 MB) 

På MKG:s hemsida Om Slutförvaret hittar du övriga ansökningar enligt kärntekniklagen >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om SSM:s inledande bedömning med krav på komplettering >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att OECD:s kärnenergibyrå NEA granskar den svenska ansökan om ett slutförvar >>