”Säkerheten för kärnavfall kan inte garanteras”: Naturskyddsföreningens och MKG:s slutreplik på SvD debatt om kärnbränsleförvaret

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG skrev den 14 februari på Svenska Dagbladets debattsida, "Kopparkapslarna håller inte måttet". Föreningarna lyftte problemet med att det inte är visat att kopparkapslarna som ska garantera den långsiktiga säkerheten i kärnbränsleförvaret kommer att hålla. Därför måste regeringen säga nej till det planerade kärnbränsleförvaret i Forsmark och det måste vidtas en rad andra åtgärder. Debattartikeln fick kritik från en korrosionsexpert för att vi skulle ha dragit fel slutsatser av en rapport vi inte hänvisat till. Och av kärnavfallsbolaget SKB, som menar att regeringen kan säga ja. Idag den 25 februari skriver föreningarna sin slutreplik i Svenska Dagbladet. Nedan finns hela texten och därefter länkar för dem som vill läsa mer.

Svenska Dagbladet debatt den 25 februari 2021:

Regeringen måste säga nej till det föreslagna kärnbränsle­förvaret i Forsmark – eftersom koppar inte kommer att fungera som kapsel­material. Det skriver företrädare för Naturskyddsföreningen med flera i en slutreplik.

Vårt debattinlägg den 14/2 har fått kritik från två håll. Först av en korrosionsexpert för att vi skulle ha dragit fel slutsatser av en rapport vi inte hänvisat till. Den andra repliken, från Svensk kärnbränslehantering (SKB), menar att regeringen kan säga ja till kopparkapslarna eftersom Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) sagt ja. Här förklarar vi varför det vore ett stort misstag.

I grunden handlar det om att den långsiktiga säkerheten inte kan garanteras. Forskning från flera håll visar på att kärnan i metoden – kopparkapslarna – inte kommer att fungera som tänkt.

Korrosionsexperten Teodor Aastrup hävdar i sin replik att vi har missförstått en vetenskaplig artikel som han och 13 andra forskare publicerade 2009. I själva verket hänvisade vi till en skrivelse av Christofer Leygraf, KTH-professor i korrosionslära och Peter Szakálos, teknologie doktor från samma institution, som inkom till SSM i november 2020. Szakálos var förvisso en av huvudförfattarna till artikeln 2009, men i skrivelsen från i höstas går de längre och drar slutsatsen att kopparkorrosionen i en verklig förvarsmiljö är ”katastrofal” med hänvisning till en analys av två nyligen upptagna 20-åriga försökspaket i SKB:s så kallade LOT-projekt.

Det stämmer att artikeln från 2009 inte direkt påstår att kopparkapslarna inte skulle fungera. I stället anges att kapslarna, för att fungera, måste vara mer än en meter tjocka vid rumstemperatur, men inte ens det skulle räcka eftersom kapslarna de första tusen åren värms till höga temperaturer. De kapslar som nu prövas är fem cm tjocka.

Artikeln från 2009 förstärker alltså grunderna för att regeringen måste säga nej till den pågående kärnbränsleförvarsansökan. Aastrup föreslår att kapseln görs tjockare eller täcks med ett lager guld för att fungera. Vi lyfter i vår artikel att regeringen, efter att de avslagit ansökan, bör inleda ett snabbspår för att undersöka andra kapselmaterial samtidigt som metoden med djupa borrhål utvecklas.

I den andra repliken menar SKB:s vd Johan Dasht att metoden med kopparkapslar framgångsrikt har utvecklats under 40 år och att detta lett till att SSM godkänt den. Redan då, på 1980-talet, var problemen med kapslarna kända, men trots det har industrin inte övergett materialvalet. Istället tycks SKB ointresserade av den vetenskapliga utvecklingen på området. Men det verkligt förvånande var när SSM 2016 slog fast att kopparfrågan var tillräckligt utredd för att få tillstånd. I ett yttrande till mark- och miljödomstolen sa SSM att det fanns förutsättningar för ett säkert kärnbränsleförvar och bortsåg då dels från egna analyser som visade att myndighetens riskgräns skulle överskridas och dels invändningar som deras egen korrosionsexpert förde fram.

Vad vi förstår menar myndigheten att berget i sig och den bentonitlera som ska fylla ut borrhål och tunnlar gör metoden tillräckligt säker, även om kopparkapseln inte fungerar. SSM vill skjuta på problemet och menar att det kan rättas till efter en regeringsprövning. Enligt miljöbalken måste det dock gå att visa att säkerheten kan klaras innan tillstånd ges. Viktiga frågor kan inte hanteras efter regeringsbeslutet.

Vad som lett till att kärnbränsleförvaret fortfarande inte godkänts, trots myndighetens överraskande medhåll, är att miljödomstolen i sin granskning av kopparfrågan faktiskt förstod situationens allvar, inklusive den juridiska problematiken i SSM:s ställningstagande. I sitt yttrande till regeringen i januari 2018 sa domstolen att tillåtlighet till kärnbränsleförvaret inte kan ges förrän det är visat att koppar fungerar som kapselmaterial.

SKB tog hösten 2019 motvilligt upp de två 20-åriga försökspaketen, men ville först vänta med att redovisa kopparkorrosionsresultaten till efter regeringens prövning. En ohållbar position eftersom alla vill veta om metoden fungerar. Nu har SKB publicerat en rapport om korrosionen och SSM genomför en kvalitetssäkring av resultaten.

Myndigheten förväntas lämna ett yttrande till regeringen i början av mars. Det är tydligt att SKB i sin rapport undvikit att redovisa i detalj hur illa ställt det är med korrosionen och försöker bortförklara den.

Forskarna från KTH har slagit larm. Vi arbetar nu för att övertyga SSM att göra ett fullgott granskningsarbete med den integritet och öppenhet svenska medborgare kan förvänta sig. Det behövs ytterligare försök med kopparkapslar eller andra metoder och materialval och dessa måste genomföras innan regeringen fattar beslut om kärnbränsleförvaret.

Johanna Sandahl
ordförande Naturskyddsföreningen
Oscar Alarik

chefsjurist, Naturskyddsföreningen
Johan Swahn
kanslichef, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning

Länkar:

Länk till slutrepliken på SvD:s hemsida, 210225 >>

Länk till debattartikeln från den 14 februari på SvD hemsida, 210214 >>

Repliken från korrosionsforskaren Teodor Aastrup på SvD:s hemsida, 210215 >>

Repliken från SKB på SvD:s hemsida, 210217 >>

Alla hyperlänkar i slutrepliken:
Nyhet på MKG:s hemsida om att KTH-forskare starkt kritiska till SKB:s LOT-redovisning, 201123 >>
Nyhet på MKG:s hemsida om en ny vetenskaplig artikel från KTH-forskare om kopparkorrosion i syrefri miljö, 090930 >>
Artikel "Water Corrodes Copper" av KTH-forskarna 2009 på Research Gate >>
Artikeln "Water Corrodese Copper" av KTH-forskarna som pdf, publicerad i "Calalysis letters" 2009 >>
Tidningen Sveriges Natur "Strålsäkerhetsmyndigheten mörkade risker med slutförvaret", 171011 >>
SVT Nyheter Uppsala "Strålsäkerhetsmyndighetens egen expert kritisk - slutade", 180124 " >>
Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolens beslut, 180123 >>
Domstolens yttrande till regeringen, 180123 >>
Sammanfattning av domstolens yttrande, 180123 >>

Mer om LOT-försöket:

SSM:s externa LOT-granskning har förlängts, 210111 >>

MKG är kritisk till SSM:s kvalitetsgranskning av LOT-försöket, 201211 >>

MKG i det tredje SSM-bidraget om LOT-försöket: SKB:s underlagsrapporter saknas, 201211 >> 

Alla dokument i SSM:s pågående kvalitetsgranskning av LOT-resultaten finns på MKG:s hemsida i denna länk.

Fler nyheter om problemen med kärnbränsleförvaret och att LOT-försöket visar att kopparkapslarna inte håller:

Kommentar till dubbelt felaktigt artikel i DN om kärnbränsleförvaret 210211 >>

KTH-forskare starkt kritiska till SKB:s LOT-redovisning, 201123 >>

MKG i det andra SSM-bidraget om LOT-försöket: Behov av mer korrosionsstudier, 201109 >> 

MKG bidrar med synpunkter till myndighetens LOT-granskning, 201008 >> 

Vetenskaplig undermålig SKB-rapport om kopparkorrosion i LOT-upptag visar att koppar inte kan vara ett kapselmaterial, 201001 >>

Miljöorganisationer i möte med SSM för att ge synpunkter inför kvalitetsgranskningen av LOT, 200930 >>

SSM påbörjar arbetet med kvalitetsgranskningen av LOT-resultaten på allvar, 200901 >>

Nyhet om att SKB släppt rapporten om kopparkorrosion i LOT (Vetenskapligt undermålig SKB-rapport om kopparkorrosion i LOT-upptag visar att koppar inte kan vara ett kapselmaterial) 201001 >>

Nyhet från MKG om att SKB publicerat en första rapport från LOT-experimentet med data och information om försöket, 200615 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att kopparkorrosionsresultat från LOT-upptagen kan komma innan sista september, 200527 >> 

Nyhet om föreningarnas yttrande till regeringen om LOT-upptaget >>