Regeringen kungör beslutet om Clab

Regeringen har den 2 september formellt kungjort delbeslutet den 26 augusti att tillåta att kapaciteten för mellanlagret för använt kärnbränsle Clab ökar från 8 000 till 11 000 ton.

Beslutet är en formalitet. Den 1 april 2020 kungjorde regeringen hela kärnbränsleförvarsansökan, inklusive Clab-frågan (se nyhet nedan) Den nya kungörelsen görs förmodligen för att det inte ska finnas en risk för juridiskt ifrågasättande av delbeslutets hantering.

 

Länkar:

Regeringens kungörelse delbeslut Clab, 210902 >>

Nyhet om att regeringen säger ja till utökat Clab och att kärnbränsleförvarsprövningen fortsätter, 210826 >>

Nyhet om att regeringen kungjorde kärnbränsleförvarsansökan och ville ha fler synpunkter på ansökan om att få bygga kärnbränsleförvar, 200401 >>

Fler nyheter på MKG:s hemsida:

Naturskyddsföreningen och MKG svarar kärnkraftsindustrin i DN Debatt: "Ökad mellanlagring enda framkomliga vägen", 210825 >>

Nyhet om att SSM och Kärnavfallsrådet hade möten med Miljödepartementet och Statsrådsberedningen, 210824 >>

Naturskyddsföreningen och MKG svarar SKB i SvD debatt: "Kärnkraftsindustrin tar lätt på säkerheten", 210822 >>

SKB bemöter remissvaren om separat prövning av Clab, 210813 >>

Splittrad syn om att dela Clab och kärnbränsleförvarsprövningen, 210731 >>

MKG med medlemsföreningar svarar på regeringens remiss om separat prövning av Clab, 210629 >>

Regeringen remissar frågan om att dela Clab- och kärnbränsleförvarsprövningen, 210620 >>

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s yttrande i sak den 11 juni 210611 >>

Nya forskningsrön från KTH visar på större problem för kopparkapslar i kärnbränsleförvar, 210326 >>