Östhammars kommun släpper dokumentärfilm

Östhammars kommun har gjort en dokumentärfilm som kallas Resan mot ett slutförvar. Filmen är ett försök att dokumentera mycket av den erfarenhet som många inom slutförvarsprocessen erhållit och fokus ligger på Östhammars kommuns aspekt av frågan, enligt kommunen.

Materialet utgår från intervjuer med 34 personer som är eller har
varit aktiva i processen: representanter från kommunen,
där både tidigare och nuvarande politiker och tjänstepersoner är
med, personer från Oskarshamns kommun, myndigheter,
miljöorganisationer och kraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB.

Filmen går att se på Östhammars kommun Youtube-sida via denna länk:

Länk till filmen Resan mot ett slutförvar >>