Östhammar avblåser folkomröstningen

Efter att mark- och miljödomstolen idag avstyrkt ansökan om ett kärnbränsleslutförvar i sitt yttrande till regeringen meddelar Östhammars kommuns kommunalråd Margareta Widén-Berggren att den planerade folkomröstningen är avblåst.

Den 25 april 2017 beslutade Östhammars kommuns fullmäktige att en folkomröstning skulle hållas den 4 mars 2018 för att invånarna skulle få säga sitt i frågan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Tanken var att folkomröstningen skulle bli en del av det beslutsunderlag som skulle tas fram i fullmäktiges beslut till regeringen, då regeringen innan sitt beslut i tillåtlighetsfrågan ska höra med Östhammars och Oskarshamns kommuner om deras ställningstagande.

En förutsättning för att det skulle bli en lokal folkomröstning i kommunen, var att såväl Mark- och miljödomstolen som Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) skulle ge positiva yttranden säger Margareta Widén-Berggren, kommunalråd i Östhammars kommun till SVT. 

– Jag trodde naturligtvis att när SSM sa ja så skulle domstolen säga ja. Men vi har alltid sagt i vår kommun att säkerheten är prio ett. Och bedömer man att den inte är tillräckligt säker utan att man behöver kompletteringar vill vi också ha det. Självklart.

 

Länkar:

”Beskedet: Folkomröstningen avblåst”, SVT Uppsala 180123 >>