Oskarshamn och Östhammar ges längre tid att svara på domstolens fråga om kompletteringsbehov

Den 21 november skickade Oskarshamns och Östhammars kommuner in varsin likalydande skrivelse till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt med en begäran om mer tid för att behandla remissen om kompletteringsbehov av ansökan rörande ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, gav sitt samtycke och domstolen beviljade anstånd till den 1 juni år 2012.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt skickade i april 2011 ut en remiss om eventuella kompletteringsbehov av ansökan rörande ett slutförvar enligt miljöbalken till berörda myndigheter, kommuner och organisationer. Remisstiden var ursprungligen satt till den 16 april 2012. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM och Kärnavfallsrådet har dock begärt och fått beviljat förlängd remisstid till den 1 november 2012. MKG har blivit nekad ett anstånd till denna tidpunkt.

Parallellt med remissen om ansökan enligt miljöbalken har SSM skickat ut en remiss rörande kompletteringsbehov för motsvarande ansökan enligt kärntekniklagen. Sista datum för denna remiss är 1 juni 2012.

Den 21 november skickade Oskarshamns och Östhammars kommuner in varsin likalydande skrivelse till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt med en begäran om mer tid för att behandla remissen om kompletteringsbehov av ansökan rörande ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Kommunerna ansåg att med ett gemensamt remissdatum för bägge ansökningarna skulle de kunna synkronisera sina yttranden enligt de olika lagstiftningarna på ett effektivt sätt. Sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, gav sitt samtycke och domstolen beviljade den 13 december anstånd till den 1 juni år 2012 som kungjordes genom en stämpel på ansökningarna.

 

Länkar:

Oskarshamns kommuns skrivelse till domstolen med en förfrågan om förlängd remisstid, 111121 >>

Oskarshamns kommuns skrivelse till domstolen med en förfrågan om förlängd remisstid, 111121 – med stämplat beslut av domstolen 111213 >> 

Östhammars kommuns skrivelse till domstolen med en förfrågan om förlängd remisstid, 111201 >>

Östhammars kommuns skrivelse till domstolen med en förfrågan om förlängd remisstid, 111201 – med stämplat beslut av domstolen 111213 >>

SKB:s yttrande till domstolen angående kommunernas förfrågningar, 111213 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM ges längre tid att svara på domstolens fråga om kompletteringsbehov, 110906 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att domstolen nekar MKG och Naturskyddsföreningen anstånd till den 1 november, 2012, 111117 >>