OECD:s kärnenergibyrå NEA granskar den svenska ansökan om ett slutförvar

Den 17 maj inleder en expertgrupp tillsatt av OECD:s kärnenergibyrå Nuclear Energy Agency, NEA, en granskning av den nyss inlämnade svenska ansökan rörande ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Uppdatering: MKG kritisk till kanadensisk medlem i granskningsgruppen

Den expertgrupp som Nuclear Energy Agency, NEA, valt ut för att granska den svenska ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle har träffats för första gången den 17-19 maj i Stockholm. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM anordnade en pressträff på onsdagen, den 18 maj, för att presentera experterna och de uppdrag som de har. Gruppen är oberoende av myndigheten och är tillsatt för att stödja myndigheten granskningsarbetet. Gruppen leds av Micheal Sailer från tyska miljökonsultfirman Økoinstitut. Sailer är även ordförande i den tyska motsvarigheten till Kärnavfallsrådet, German Nuclear Waste Management Commission (Entsorgungskommission). Med i gruppen finns flera oberoende forskare och men även personer nära knutna till SKB:s systerorganisationer som arbetar med kärnavfall i andra länder. Granskningen ska vara klar till sommaren 2012.

Uppdatering:

Den teknik och miljöinriktade nyhetssajten Farad! publicerade den 7 juni nyheten ”OECD:s oberoende expert gift med SKBs konsult”. I artikeln beskrivs hur en av experterna i OECD/NEA:s granskningsgrupp är gift med en konsult som arbetar åt kärnavfallsbolaget SKB.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, hade redan innan detta avslöjande i sin analys av medlemmarna i granskningsgruppen uppmärksammat att kanadensiskan Simcha Stroes-Gascoyne arbetar för det kanadensiska kärnkraftsbolaget AECL som genom åren starkt har förespråkat och varit med i utvecklingen av KBS-metoden. Stroes-Gascoyne har forskat tillsammans med Frasier King som är kärnavfallsbolaget SKB:s främste kopparkorrosionsexpert.

Nu visar det sig att Simcha Stroes-Gascoyne dessutom är är gift med Mel Gascoyne, som under många år arbetat som konsult åt SKB. På SKB:s hemsida finns åtta rapporter med Gascoyne som författare eller medförfattare mellan åren 1994-2011. Den senaste rapporten från i år är finansierad av amerikanska forskningsmedel och endast tryckt av SKB, men så sent som 2008 arbetade Gascoyne med platsundersökningen i Oskarshamn.

Björn Dverstorp på Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM säger till Farad! ”Det finns inget generellt förbud mot att vara släkt eller anhörig med någon som arbetar åt SKB. Vi har bedömt att det i detta fall inte strider mot den jävspolicy vi har.” SSM hänvisar även valen av experter till OECD och har inte granskat Mel Gascoynes kopplingar till SKB. OECD:s samordnare i sin tur hänvisar tillbaka till SSM och informationen de fått om att Mel Gascoyne tidigare granskat mindre rapporter åt SSM.

MKG anser att det är olämpligt att Simcha Stroes-Gascoyne är medlem av OECD/NEA:s granskningsgrupp. Det är tydligt att den kanadensiska ledamotens koppling till främjare av KBS-metoden är för stor för att hon ska kunna fungera i en oberoende granskning av ansökan.

Nedan hittar du en länk till nyhetsartikeln på Farad!

 

Länkar:

Pressmeddelande på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida om den internationella expertgruppen, 110513 >>

Strålsäkerhetsmyndighetens villkor för granskningen: ”Terms of Reference for an International Peer Review of SKB’s Post-Closure Safety Reporting for a KBS-3 Repository”, 110427 >>

Lista på deltagare i NEA:s expertgrupp >>

OECD NEA:s hemsida >>

Uppdatering:

Nyhetssajten Farad!: ”OECD:s oberoende expert gift med SKBs konsult” >>