Ny debatt i riksdagen om kärnbränsleförvaret

Den 31 maj hölls det en interpellationsdebatt om regeringens kommande beslut rörande ansökan om att få bygga ett förvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Det var Lars Hjälmered (M) som skickat en interpellation till miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) om regeringen med frågor om ”besked gällande slutförvaret”.

Interpellationen som finns nedan innehöll en bakgrundsbeskrivning och sedan ställdes följande frågor:
1. Avser ministern att, med anledning av Vattenfalls uttalande, i närtid fatta ett beslut gällande slutförvaret?

2. Om inte, vilken analys gör ministern av konsekvenserna av att processen förlängs?

3. Hur resonerar ministern gällande att dela upp besluten när berörda kommuner så tydligt meddelat att de måste tas gemensamt?  

Den 31 maj var det interpellationsdebatt i riksdagen. Miljö- och klimatminister Bolund svarar att samrådet enligt Esbokonventionen avslutas i dagarna och att regeringen därefter kommer att prioritera ärendet för att förbereda ett beslut. På grund av de långa juridiska processerna även efter ett eventuellt regeringsbeslut bedömer regeringen att det är en betydande risk att processen inte är klar innan mellanlagret Clab överskrider sitt tillstånd. Bolund säger därför: ”Därför undersöker nu regeringen möjligheten att bryta ut ansökan om att utöka kapaciteten i Clab och besluta om den separat. Om det skulle bli aktuellt att dela upp besluten kommer regeringen naturligtvis att dessförinnan höra med SKB, berörda kommuner och andra berörda.”.

Den 23 mars hölls det en frågestund om samma fråga i riksdagen och den 24 september hölls ännu en interpellationsdebatt mellan Lars Hjälmered och miljö- och klimatministern (se länkar nedan).

Länkar:

Interpellation 2020/21:715 Besked gällande slutförvaret Hjälmered Bolund, 210510 >>  

Nyhet på riksdagens hemsida om interpellationsdebatten med en skriftlig version av debatten, 210531 >>

Här kan debatten ses i efterhand, 210531 >>

Fler nyheter:

Nyhet på riksdagens hemsida om interpellationsdebatten med en skriftlig version av debatten 24 september, 210924 >>

Regeringen remissar frågan om att dela Clab- och kärnbränsleförvarsprövningen, 210620 >>

Utskottsinitiativ om snabbare regeringsprövning av ett kärnbränsleförvarssystem, 210415 >>

Bolund svarar på skriftlig fråga i riksdagen om ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem, 210414 >>

Miljöministern i frågestund i riksdagen om kärnbränsleförvaret, 210323 >>