Milkas höll digitalt seminarium

Läget i prövningen av kärnbränsleförvarsansökan och huruvida frågan verkligen är redo för ett beslut hos regeringen stod på dagordningen när Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas) höll ett digitalt seminarium med inbjudna gäster under gårdagen.
UPPDATERING: Mer information från seminariet finns nu på nonuclear.se. Milkas hara även tagit fram en sammanfattande rapport (se nedan).

Den 25 september ordnade Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas, ett digitalt seminarium med rubriken "Säker förvaring av kärnavfall i Forsmark?".

Syftet med seminariet var, enligt Milkas, att informera och samtala om förslaget att förvara radioaktivt kärnavfall i Forsmark enligt SKB:s planer. Kärnavfallsbolaget SKB:s förslag på ett kärnbränsleförvar har fått stöd av kommunfullmäktige i Östhammar och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

Moderator för seminariet – som hölls digitalt men delvis sändes från Storbrunn i Östhammar– var Kirsti Holtkoff från Milkas. Strömmen på Facebook följdes av upp mot drygt 40 personer och hade inledningsvis problem med ljudet men den tekniska kvalitén av mötet blev mot slutet väldigt bra.

Bland talarna fanns Göran Bryntse, ordförande i Milkas, Ansi Gerhardsson chef för enheten för slutförvar vid Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), Jacob Spangenberg (C), ordförande kommunstyrelsen i Östhammar och Ida Lindén, enhetschef för miljöskyddsenheten vid Länsstyrelsen i Uppsala. Dessa talade om sina respektive organisationers perspektiv på läget inför ett regeringsbeslut om kärnavfallsbolagets SKB:s kärnbränsleförvarsansökan.

Efter paus skiftade temat något och Maria Gardfjell (MP), förste vice ordförande i Miljö och jordbruksutskottet i Riksdagen. Hans Jivander Naturskyddsföreningen, Östhammar och styrelseledamot i MKG samt Ewa Larsson, ordförande i Gröna Kvinnor, talade om huruvida frågan kan vara mogen för ett regeringsbeslut.

Ett flertal anförare nämnde betydelsen av det s.k. LOT-försöken som kärnavfallsbolaget gjorde i smyg men som framkom under hösten 2019 och vars forskningsresultat kan visa att koppar inte är ett lämpligt kapselmaterial för KBS3-metoden.

Ansi Gerhardsson berättade kort om den granskning av SKB:s redovisning av de senaste LOT-upptagen som SSM nu utför och meddelade att myndigheten kommer att vara redo att rapportera sitt arbete med detta mot slutet av februari 2021.

Seminariet går att se i efterhand, se länk nedan. 

UPPDATERING: Mer information och dokumentation från seminariet finns nu på nonuclear.se (se länk nedan). Där finns också en 8-sidig rapport från seminariet som även gått ut som annons i Annonsnytt till hushållen i Östhammars kommun (även den i länk nedan).


Länkar:

Det går att se seminariet i efterhand på Facebook via denna länk >>.

Rapport av Milkas från digitalt seminarium, 201125 >>

Länk till nonuclear.se med mer information och dokumentation från Milkas seminarium, 201125 >>

MKG i det andra SSM-bidraget om LOT-försöket: Behov av mer korrosionsstudier, 201109 >>

Nyhet om att MKG svarar på uppföljande frågor från SSM i kvalitetsgranskningen av LOT, 201103

Nyhet om att MKG bidrar med första synpunkter till myndighetens LOT-granskning, 201008 >>

Nyhet om miljöorganisationer i möte med SSM för att ge synpunkter inför kvalitetsgranskningen av LOT, 200930 >>

Nyhet om att SSM påbörjar arbetet med kvalitetsgranskningen av LOT-resultaten på allvar, 200901 >>

Nyhet om att SKB släppt rapporten om kopparkorrosion i LOT (Vetenskapligt undermålig SKB-rapport om kopparkorrosion i LOT-upptag visar att koppar inte kan vara ett kapselmaterial) 201001 >>