Miljödomstolen har en pressträff på tisdag om yttrandet till regeringen

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt kommer att ha en pressträff tisdagen den 23 januari kl. 11 i tingsrättens lokaler, Augustendalsvägen 20, Nacka strand, angående yttrandet till regeringen enligt miljöbalken över kärnbränsleförvaret i Forsmark.

Länk till pressmeddelandet som meddelar detta finns nedan. 

I samband med att yttrandet lämnas kommer domstolen att publicera ett pressmeddelande med en sammanfattning av domstolens bedömning.

Pressträffen är offentlig men domstolen kommer att reservera platser för journalister. Det kommer att finnas ett ganska litet antal platser för allmänheten.

Samma dag kommer Strålsäkerhetsmyndigheten att lämna sitt yttrande enligt kärntekniklagen om kärnbränsleförvaret till regeringen.

Länkar:

Pressmeddelande från miljödomstolen om pressträff, 180119 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att datumet för domstolens yttrande flyttats från 20 december, 2017, till 23 januari, 2018, 171205 >>

Nyhet på MKG.s hemsida om domstolens ursprungliga datum, 171027 >>

Länk till information om Naturskyddsföreningens och MKG:s deltagande i huvudförhandlingen >>

Nyhet på MKG.s hemsida om att även SSM lämnar sitt yttrande den 23 januari, 171221 >>