KTH-forskare starkt kritiska till SKB:s LOT-redovisning

Den 23 november lämnade forskarna Peter Szakálos, tekn. dr i korrosionsvetenskap, och Christopher Leygraf, professor i korrosionslära, bägge knutna till KTH en mycket kritisk analys till Strålsäkerhetsmyndigheten av kärnavfallsbolaget SKB:s redovisning av kopparkorrosionen i det LOT-försök som myndigheten nu granskar.

Det är kärnavfallsbolaget SKB som utfört LOT-försöken i Äspölaboratoriet och publicerat två rapporter under 2020 – efter att det avslöjats att bolaget hösten 2019 i smyg tagit upp två 20-åriga försökspaket med koppar och lera som kan avgöra kärnbränsleförvarsansökans framtid. Efter att upptaget blivit känt har Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) inlett en granskning av SKB:s redovisning av försöken. 

De två korrosionsexperterna Peter Szakálos och Christopher Leygraf deltog tidigare i höst i ett möte med SSM, MKG och den externa granskningshjälp som myndigheten upphandlat från Galson Science för att ge input till myndighetens arbete med LOT-upptaget. Nu framför de bägge forskarna – som även tidigare arbetat med att stödja SSM:s granskningsarbete i kopparkorrosionsfrågor – skriftliga kommentarer till myndigheten på SKB:s redovisning av kopparkorrosionen i LOT-försöken. Enligt forskarna finns det i huvudsak två allvarliga problem med den rapport som bolaget tagit fram och som handlar om kopparkorrosion, TR-20-14. Dessa är (MKG:s översättning):

- SKB har uteslutit vetenskapliga fakta om mikrobiell aktivitet i grundvattnet och använt bristfällig termodynamik när de hävdar att den delvis allvarliga kopparkorrosionen i LOT-projektet kan förklaras med syrgas från luft, och

- SKB har utelämnat att studera de mest korroderade delarna av de centrala kopparrören och bottenplattorna.

I en sammanfattande kommentar säger forskarna:

“This LOT-study shows, under all circumstances, that the anoxic copper corrosion rate in Swedish groundwater is catastrophic with respect to the KBS-3 model and this conclusion can be made without further considering the radiation induced corrosion (radiolysis), stress corrosion cracking and hydrogen embrittlement.”

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG menar att det är viktigt att Strålsäkerhetsmyndigheten tar till sig det som sägs i KTH-forskarnas analys.

KTH-forskarnas kommentarer till SSM på LOT-rapporten TR-20-14, 201123 >>

Följebrev KTH- kommentar om LOT, 201123 >>

Läs mer om LOT på mkg.se:

MKG i det andra SSM-bidraget om LOT-försöket: Behov av mer korrosionsstudier, 201109 >>

Nyhet om att MKG svarar på uppföljande frågor från SSM i kvalitetsgranskningen av LOT, 201103 >>

Nyhet om att MKG bidrar med första synpunkter till myndighetens LOT-granskning, 201008 >>

Nyhet om miljöorganisationer i möte med SSM för att ge synpunkter inför kvalitetsgranskningen av LOT, 200930 >>

Nyhet om att SSM påbörjar arbetet med kvalitetsgranskningen av LOT-resultaten på allvar, 200901 >>

Nyhet om att SKB släppt rapporten om kopparkorrosion i LOT (Vetenskapligt undermålig SKB-rapport om kopparkorrosion i LOT-upptag visar att koppar inte kan vara ett kapselmaterial) 201001 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen och kompletterat den 27 januari 2023. Kärnavfallsbolaget SKB har valt att i första hand prioritera bolagets andra pågående mål hos domstol och myndighet (Clab och SFR 2). Bolaget har fått anstånd till den 30 juni 2023 med att skicka in ett underlag till mark- och miljödomstolens prövning av tillståndet med villkor.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev