Kraftbolagen har lämnat in sin ansökan om ett slutförvar

Idag har kraftbolagen – Vattenfall, E.ON, Fortum och dras kärnkraftsbolag – genom sitt dotterbolag, kärnavfallsbolaget SKB, lämnat in sin ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark till Strålsäkerhetsmyndigheten och Miljödomstolen. Inlämningen skedde trots den breda kritik som riktats mot bolaget. Alla utom en i SKB:s styrelse röstade ja för ansökan under bolagets styrelsemöte idag innan inlämnandet. Anders Wijkman, f.d. EU-parlamentariker och miljödebattör och den enda i SKB:s styrelse som är oberoende kärnkraftsindustrin lade ner sin röst.

Läget inom slutförvarsområdet i Sverige är närmast att betrakta som ett haveri. Många års undersökningar och forskning har nu utmynnat i en ansökan som innehåller stora brister. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, släppte dagen innan ansökan en sammanfattande rapport, ”Haveri för kärnavfallet” med sina synpunkter på bolagets arbete inför slutförvaret. Föreningarna är kritiska både till valet av plats där avfallet ska förvaras och den tekniska lösningen. Se mer om föreningarnas synpunkter i länken nedan.

Nu börjar en första granskning hos Strålsäkerhetsmyndigheten för att se om bolagets ansökan är komplett nog för att börja prövas. Ett yttrande beräknas komma on några månader. Om myndigheten anser att prövningen kan påbörjas kommer ett djupare granskningsarbete ske under de närmsta åren av Miljödomstolen och myndigheten. Även Kärnavfallsrådet kommer att granska ansökan och dessutom planeras en internationell remiss till kärnkraftsorganisationen OECD/NEA.

Både Strålsäkerhetsmyndigheten och Miljödepartementet har idag kommenterat ansökan i pressmeddelanden (länkar nedan).

Miljödepartementet lyfter i sitt pressmeddelande bland annat att miljöorganisationer har möjlighet att erhålla bidrag ur Kärnavfallsfonden för att delta i granskningsprocessen. Naturskyddsföreningen och MKG kommer att delta mycket aktivt i prövningsprocessen.

MKG kommer att inom en snar framtid lägga ut en särskild nyhet med de viktigaste dokumenten ur ansökan.

 

Länkar:

MKG:s pressmeddelande om ansökan om ett osäkert slutförvar >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningen och MKG:s presseminarium med föreningarnas nya rapport ”Haveri för kärnavfallet” 110315 >>

Länk till pressmeddelande på Miljödepartementets hemsida >>

Miljödepartementets pressmeddelande 110316 >>

Nyhet på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida 110316 >>

Nyhet på SKB:s hemsida om inlämnandet av ansökan 110316 >>

Framsida Tillståndsprocessen Läs mer om granskningsprocessen i MKG:s broschyr om tillståndsansökan >> (broschyren kommer att uppdateras med miljödomstolens aktuella tidsplan inom kort)

 

 

Uppdateringar:

Länk till Miljödomstolens hemsida, om ansökan för ett slutförvar av använt kärnbränsle, där dagboken går att laddas ned >>

Länk till Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida, om slutförvar av använt kärnbränsle >>

Länk till kärnkraftsbolagens kärnavfallsbolag SKB:s hemsida >>