Kärnkraftskommunerna betonar vikten av en fortsatt beslutsprocess

Den 6 april skickade Kärnkraftskommunernas Samarbetsorgan, KSO, in en skrivelse till riksdag och regering där de betonar vikten fortsatt hantering och beslutsprocess av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle.  

Kärnkraftskommunernas Samarbetsorgan KSO har skickat ut ett pressmeddelande om att de tagit beslut om att skriva till riksdagen, regeringen och miljödepartementet rörande vikten av slutförvarsfrågan för det använda kärnbränslet fortsatta hantering och beslutsprocessen. KSO består av de fem medlemskommunerna Kävlinge, Nyköping, Oskarshamn, Varberg och Östhammar, varav Oskarshamn och Östhammar är de mest engagerade. KSO skriver:

”För kärnkraftskommunerna är det mycket angeläget att beslutsprocessen rörande slutförvaret även hanteras framöver och inte hamnar i någon form av malpåse. Regeringen behöver därför ta sitt nationella ansvar på motsvarande sätt som berörda kommuner gör på lokal nivå, som sakägare i processen. De två berörda kommunerna har genom sin vetorätt ett avgörande inflytande över om projektet ska genomföras eller inte. Kommunerna kan när som helst dra sig ur processen.”

Uppdatering: Den 25 juni skickade Oskarshamns kommun in sin beslutsexpedieringi ärendet ”Kommunens ställningstagande i vetofrågan inför regeringens beslut om att tillåta utbyggnad av Clab till Clink”.

 

 

Länkar

Skrivelse från Kärnkraftskommunerna, 180406 >>

Uppdatering:
Nyhet på MKG:s hemsida om att Oskarshamn säger ja till Clink, 180625 >>