Journalistpriset Guldspaden gick till kärnavfallsgranskning

Kerstin Lundell på Naturskyddsföreningens redaktionellt oberoende medlemstidning Sveriges Natur har vunnit Sveriges finaste journalistpris i granskande journalistik, Guldspaden, i kategorin Magasin. I en serie artiklar under hösten 2017, mitt under den pågående huvudförhandlingen av ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle, visade Lundell hur Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har mörkat outredda risker med de kopparkapslar som är tänkta att användas i slutförvaret.  

Föreningen Grävande Journalister delade ut pris för grävande journalistik i sju kategorier under föreningens årliga seminarium i Helsingborg. I kategorin Magasin vann Kerstin Lundell på Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur för hennes artikelserie ”Strålsäkerhetsmyndigheten mörkade risker med slutförvaret”, som publicerades mitt under den pågående huvudförhandlingen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Nomineringen lyder "För att med ett gediget grävarbete ha avslöjat hur säkerhetsrisker i planeringen av det framtida slutförvaret av kärnavfall har mörkats"

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG, har länkat till artikelserien från egna nyheter, se länkar nedan. Naturskyddsföreningen och MKG lämnade även in artiklarna som yttranden till mark- och miljödomstolen under huvudförhandlingen.

 

Länkar:

”De vann Guldspadarna”, Jorunalisten.se, 180415 >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Guldspadenominering för kärnavfallsgranskning, 180416 >>

SSM har mörkat risker med slutförvaret för domstolen, 171011 >>

Dokument från SSM visar de allvarliga riskerna med slutförvaret, 171023 >>