Huvudförhandlingen: Fortsättning av Naturskyddsföreningens och MKG:s synpunkter

Idag, måndag den 11 september, fortsätter Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, att framföra sina synpunkter om metod- och platsval, samt säkerhet efter förslutning i huvudförhandlingen om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Därutöver kommer två inbjudna experter framföra sin expertis gällande platsvalet, samt den alternativa slutförvarsmetoden djupa borrhål. Presentationerna finns tillgängliga nedan.

Huvudförhandlingen om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt fortsätter idag, den 11 september, på Quality Hotel Nacka i Stockholm. Idag fortsätter Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, att föra sin talan gällande metod- och platsval och säkerhet efter förslutning. MKG:s kanslichef, Johan Swahn framför sin expertis i sak och Naturskyddsföreningens jurister, Rebecca Nordenstam och Josia Hort, framför juridiska grunder till varför ansökan ska avstyrkas.

Utöver de experter som föreningarna bjöd in som stöd för föreningarnas talan under fredagen den 8 september, kommer ytterligare två experter tala under dagen, Karl-Inge Åhäll och Andrew Orrell. Karl-Inge Åhäll, prof. em. i berggrundsgeologi, ifrågasätter varför en kustlokalisering av ett KBS-förvar förordas trots att det då inte går att optimera säkerheten. Andrew Orrell framför sina kunskaper om djupa borrhål som alternativ slutförvarsmetod. Samtliga presentationer finns att ladda ner nedan.

 

Länkar:

Naturskyddsföreningens och MKG:s presentation >>

Experternas presentationer:

Karl-Inge Åhäll – Platsvalet >>

Andrew ­Orrell – Djupa borrhål >>

Andrew Orrell – Djupa borrhål (med text) >>

Nyhet om att Naturskyddsföreningen och MKG lämnar synpunkter, 170908 >>

Sammanfattning av dag 4 av huvudförhandlingen, 170908 >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s samtliga yttranden som skickats till domstol och myndighet finns att ladda ner här >>

Förhandlingsordning huvudförhandlingen, 170704 >>