Huvudförhandling om slutförvaret - Dag 11 Oskarshamn

Idag, onsdagen den 4 oktober, har huvudförhandlingen haft syn på sökandens, kraftindustrins kärnavfallsbolags SKB:s, mellanlager för använt kärnbränsle, Clab, Äspölaboratoriet och bentonitlaboratoriet. 

Under huvudförhandlingens elfte dag har syn skett på kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s anläggningar vid Oskarshamns kärnkraftverk, norr om Oskarshamn, dvs. mellanlagret för använt kärnbränsle Clab, Äspölaboratoriet och bentonitlaboratoriet. Synen pågick under hela dagen. 

Förhandlingens alla deltagare delades in två grupper. Den ena gruppen gjorde sitt första stopp på mellanlagret för använt kärnbränsle Clab. Där ligger det använda kärnbränslet förvarat i stora bassänger i väntan på slutförvar. Sökanden, SKB, har ansökt om ökad kapacitet av lagret från 8000 till 11000 ton använt kärnbränsle. Se gårdagens nyhet för att läsa mer om Naturskyddsföreningens och MKG:s synpunkter på Clab. Den andra gruppen fick göra sitt första stopp på Äspölaboratoriet där även bentonitlaboratoriet finns. Äspölaboratorium ligger på 460 meters djup i berget och det är där bolaget bedriver sin forskning om hur bentonitleran och kopparkapseln beter sig i berget. I bentonitlaboratoriet testar bolaget metoder för att installera bentonitlera i olika slutförvarslika förhållanden.

På synen ställde Naturskyddsföreningen frågor rörande LOT-försöket och även det Schweiziska FEBEX-försöket. Dessa frågor kommer att hanteras även efter synen är klar på torsdag förmiddag.

Imorgon fortsätter sedan förhandlingen med syn på kapsellaboratoriet under förmiddagen. Därefter samlas förhandlingen åter i förhandlingslokalen för uppföljning med eventuella frågor eller synpunkter från studiebesöken. Fredag ligger som reservdag i schemat men kommer inte att användas.

 

Länkar:

Presentation av SKB från synen vid Äspölaboratoriet, punkt 53 >>

Presentation av SKB från synen vid Äspölaboratoriet – Transportsystem m.m., punkt 53 >>

SKB:s presentation med planering för syn, 171002 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om gårdagens förhandling, 171003 >>

Om Clab på SKB:s hemsida >> 

Om Clink på SKB:s hemsida >>

Om Äspölaboratoriet på SKB:s hemsida >>