Frågan om folkomröstning avgörs i Östhammars kommunfullmäktige

Sedan den tidigare planen på folkomröstning i frågan om kärnbränsleförvarets vara eller icke vara i Östhammars kommun ställts in har det politiska styret meddelat att frågan om ny folkomröstning skall avgöras senare. Nu har kommunstyrelsen i Östhammar beslutat att frågan om ny omröstning skall avgöras i kommunfullmäktige under våren.

Den första planerade folkomröstningen om ansökan om att få uppföra ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark ställdes in i början av 2018 efter att mark- och miljödomstolen lämnat ett kritiskt yttrande till regeringen i frågan om förvaret.

Nu har kommunstyrelsen i Östhammar beslutat att frågan ska skjutas till kommunfullmäktige om huruvida det ska hållas en ny rådgivande folkomröstning om det planerade förvaret för använt kärnbränsle inför det vetobeslut som ska fattas lokalt i kommunen.

För närvarande är nästa kommunfullmäktige i Östhammar planerad till 21 april 2020, ett datum som kan ändras på grund av Corona-viruset enligt kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg (C). Kommunfullmäktige kommer då ställas inför de två alternativen att anordna en folkomröstning eller att inte anordna en folkomröstning.

Lyssna på P4 Upplands inslag i Sveriges Radio om att beslut om folkomröstningen ska fattas i kommunfullmäktige i Östhammar här.

I P4 Upplands inslag är det otydligt om det gäller ansökan om att få bygga ett förvar för använt kärnbränsle, ansökan om att få uppföra den stora tillbyggnaden av förvaret för låg- och medelaktivt kärnavfall SFR 2, eller möjligtvis bägge ansökningarna. Slutförvarsenheten på Östhammars kommun bekräftar dock till MKG att detta endast handlar om det planerade kärnbränsleförvaret.

Läs mer om folkomröstning i Östhammar:

Östhammar avblåser folkomröstningen, 180123 >> 

Läs det senaste om kärnbränsleförvarsansökan i mkg:s nyhetsbrev från den 23 mars:

Nyhetsbrev MKG, 200323 >>