Domstolen reviderar tidplanen för slutförvarsansökan

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt skickade den 17 november en ny tidplan för handläggningen av slutförvarsmålet till kraftindustrins kärnavfallsbolag. I den nya tidplanen anges att Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har till den 1 november 2012 på sig att komma in med yttrande om kompletteringar. Övriga remissinstanser ska avge sina yttranden senast den 16 april 2012.

Det som har lagts till sedan föregående reviderade tidplan är att 16 april 2012 har skrivits in som sista svarsdag för alla remissinstanser förutom Strålsäkerhetsmyndigheten som har till den 1 november 2012, men i övrigt innehåller den inga nyheter. Det anges inte i planen att även Kärnavfallsrådet beviljats anstånd med att avge sitt remissyttrande till den 1 november.

Ingen generell förskjutning i tid har gjorts med anledning av myndighetens anstånd. Preliminär tid för kungörelse är fortfarande satt till slutet av 2013. Det bör dock observeras att om domstolen förelägger kompletteringar så måste dessa göras och godkännas innan kungörelse sker.

 

Länkar:

pdf-ny-bildReviderad tidplan hos domstolen, andra versionen >>

pdf-ny-bildReviderad tidplan hos domstolen, första versionen >>

pdf-ny-bildDen ursprungliga tidplanen >>