Domstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten har diskuterat samordning av slutförvarsansökan

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt hade den 16 november ett möte med Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, där myndigheten och domstolens arbete under prövningen med kärnavfallsbolaget SKB:s slutförvarsansökan diskuterades. Ett syfte med mötet var att se över hur domstolens och myndighetens tidplaner för hanteringen av slutförvarsansökan kan samordnas. Efter mötet sände domstolen en förfrågan till SKB gällande om företaget tänker sig jobba gentemot domstolen på samma sätt som mot myndigheten.

I prövningen av kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s slutförvarsansökan för använt kärnbränsle, vilken lämnades in i mars i år, är Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, både prövande part enligt kärntekniklagen och remissinstans till mark- och miljödomstolen som prövar ansökan enligt miljöbalken. Domstolen och myndigheten hade ett möte den 16 november där parterna gick igenom upplägget av arbetet med slutförvarsansökan samt hur de skulle kunna samordna sina respektive tidplaner.

SSM meddelade att efterfrågan på kompletteringar till SKB kommer ske löpande under remisstiden i prövningsprocessen enligt Kärntekniklagen. Domstolen förklarade att SSM i sitt yttrande till domstolen och prövningen enligt miljöbalken endast behöver ange det kompletteringsbehov som bedöms finnas kvar efter de kompletteringar som inkommit direkt till myndigheten. SSM planerar att i sitt yttrande till domstolen återberätta vilka kompletteringar som begärts in från SKB och kategorisera kompletteringsförfrågningarna efter vilka av dem som har inkommit respektive inte inkommit. Protokoll från mötet finns nedan.

Som ett resultat av mötet sände domstolen en skrivelse till SKB med frågan om samma kompletteringar som skickas in till SSM löpande också kommer att skickas in löpande till domstolen.

 

Länkar:

pdf-ny-bildProtokoll från mötet mellan domstolen och SSM >>

pdf-ny-bildDomstolens brev med förfrågan till SKB >>

Uppdatering:
Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB inte skickar de detaljinriktade kompletteringarna till domstolen, 111208 >>