Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 2 juni om kärnbränsleförvaret och SFR-tillbyggnaden

Den 2 juni höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB om bolagets pågående tillståndsprövningar om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR i Forsmark. SSM och kärnavfallsbolaget har gemensamt beslutat att göra en paus i avstämningsmötena angående kärnbränsleförvaret till efter huvudförhandlingen som pågår under fem veckor mellan den 5 september och 27 oktober 2017.

Under mötet den 2 juni mellan Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB informerade både myndighet och bolaget om sina respektive övergripande planeringar inför höstens huvudförhandling om slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark. Det finns inga uppgifter i minnesanteckningarna om vad som ingick i presentationerna.

Mötespunkten avseende prövningen om en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark utgick.

SSM och kärnavfallsbolaget har gemensamt beslutat att göra en paus i avstämningsmötena angående kärnbränsleförvaret till efter huvudförhandlingen som pågår under fem veckor mellan den 5 september och 27 oktober 2017. Avstämningsmötena angående SFR-tillbyggnaden fortsätter dock. Myndigheten ska återkomma med förslag på datum för nästa möte.

 

Länkar:

Protokoll från mötet, 170602 >>