MKGs styrelse

 I MKG:s styrelse ingår:

Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand, ordinarie ledamot för Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar, Oss, tillika MKG:s ordförande.
Joachim Stormvall, personlig ersättare.

 

Lotta Silfverordinarie ledamot för Naturskyddsföreningen
Salomon Abresparr, personlig ersättare.

Linda

Linda Birkedalordinarie ledamot för Naturskyddsföreningen i Skåne.
Andrea Nowag, personlig ersättare.

Chatarina Lihnell

Catharina Lihnell, ordinarie ledamot för Naturskyddsföreningen i Kalmar län.
Allan Karlsson, personlig ersättare.
 

Ylva Lundh, ordinarie ledamot för Naturskyddsföreningen Uppsala län, tillika MKG:s vice ordförande.
Hans Jivander, personlig ersättare.

 

Sven-Erik Sjöstrand, ordinarie ledamot för Jordens Vänner.
Stefan Larsson, personlig ersättare.

 

Tobias Larsson, ordinarie ledamot för Fältbiologerna. 
[-] , personlig ersättare.

 

 

Denna styrelse valdes på MKG:s årsmöte den 17 maj 2021.