MKG bevakar och granskar

MKG är ett samarbete mellan FältbiologernaJordens VännerNaturskyddsföreningenNaturskyddsföreningen i Kalmar länNaturskyddsföreningen i SkåneNaturskyddsföreningen Uppsala län och Oss - Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar. MKG är en ideell förening och finansierar sitt arbete med statliga budgetmedel som fördelas av Strålsäkerhetsmyndigheten SSM. Föreningen startades 2004 och erhöll medel ur kärnavfallsfonden mellan 2005-2017.

MKG arbetar med att bevaka och granska kärnkraftsindustrins projekt att finna en metod och plats för att slutförvara det radioaktiva avfallet från kärnkraftverken. Det gör vi genom att medverka i den inledda prövningsprocessen av ansökan om ett slutförvar, bistå medlemsföreningarna med underlag för deras verksamhet och på andra sätt verka för att den på lång sikt miljö- och hälsomässigt bästa omhändertagandet av avfallet kommer till stånd.

Under publikationer finns material som MKG har producerat. Det är till exempel yttranden på olika beslut och inlagor till samrådsprotokoll. Under dokument finns till exempel föreningens stadgar.

Här kan du ladda ner en informationsbroschyr om MKG >>