Kärnavfallsrådet håller seminarium om gjutjärn

-

Kärnavfallsrådet bjuder in till ett seminarium den 30 november, där fokus kommer ligga på gjutjärn i kopparkapslar.

Hannu Hänninen som är sakkunnig hos rådet kommer presentera den senaste finska forskningen inom gjutjärn och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, kommer presentera sin syn på forskning om gjutjärn.

Moderator är Kärnavfallsrådets ordförande Carl-Reinhold Bråkenheim.

Program


Kaffe från 9.30
10.00 - Välkommen och inledning
10.20 - "Effects of embrittlement mechanisms on mechanical performance of nodular cast iron" med Hannu Hänninen och Ville Björklund, delvis på engelska
12.00 - Kärnavfallsrådet bjuder på vegetarisk lunch
13.00 - "En optimal gjutprocess - för optimala egenskaper" med Hasse Fredriksson
14.00 - "Tillbakablick på Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av segjärnsinsatsen" - Bo Strömberg
14.50 - Avslut
15.00 - Eftermiddagsfika

Seminariet spelas in och går att se i efterhand på Kärnavfallsrådets hemsida

Här kan du läsa Kärnavfallsrådets inbjudan och program >>

Tid: 30 november, kl 10-15
Plats: Stockholm, World Trade Center
Anmälan: Intresseanmälan till m.karnavfallsradet@regeringskansliet.se senast 25 november, seminariet är öppet för alla